El Pla dels Barris de Barcelona

Esteu aquí

Participació del veïnat

La implicació dels veïns i les veïnes, així com del teixit associatiu o els agents i els serveis del barri, en la transformació de l’àmbit local és indispensable per a l’èxit del programa i ha de respondre a una nova lògica de relació que inclogui la participació, la coproducció i l’acció comunitària.

Com ho fem?
Diagnosi compartida

El Pla de Barris s’ha realitzat amb la col·laboració de diferents agents: districtes i agents de territori, municipals i supramunicipals i entitats i veïns i veïnes. Això aporta un valor afegit a la recollida d’informació i anàlisi, ja que el procés d’elaboració s’ha fet de manera transversal i incloent les diferents visions i perspectives.

Definir les actuacions

La diagnosi compartida es crea amb les aportacions i els estudis tècnics de les àrees municipals, així com de les propostes recollides en el procés del Pla Municipal i de trobades amb entitats del barri. La diagnosi i primeres línies de treball s’han fet públiques en una presentació oberta a veïnat i entitats del barri.

Executar les actuacions

Cada barri disposarà d'una proposta específica de participació per a la futura posada en marxa del Pla de barris. La creació de grups de treball es farà en funció del pla., del calendari i de les propostes acordades. Els grups de treball tenen com a objectiu iniciar projectes i fer-ne el seguiment fins a la seva finalització o consolidació.

Seguiment de les actuacions

La qualitat essencial del Pla de barris és el treball comunitari. Es tracta d’una nova manera de plantejar la gestió de la ciutat, que s’anirà construint amb els projectes. La participació veïnal no es redueix només a la codecisió, sinó que s’amplia amb la coproducció i l’acció comunitària.