El Pla dels Barris de Barcelona

Esteu aquí

Estructura organitzativa

L’empresa municipal Foment de Ciutat, SA. ha estat l’ens escollit per gestionar la definició i l’execució dels plans. S’ha creat la direcció de Plans de Barris, que dedica en exclusiva els seus esforços a coordinar totes les accions  dels nous Plans de Barris de la ciutat. Aquesta direcció coordinarà les tasques de l’Oficina del Pla de Barris, que aportarà la visió transversal als equips específics creats per a cada Pla de Barris, que comptarà amb un cap de projecte sobre el terreny. Es busca la màxima transversalitat i integració de les actuacions, creant sinèrgies entre departaments i ciutadania, que evitin línies de treball per separat, que desaprofita recursos i no propicia interaccions entre programes.

Amb la finalitat d’assolir la màxima coordinació entre departaments i operadors municipals, s’estableix un òrgan específic, el Comitè Municipal de Pilotatge per assegurar que el projecte del Pla de Barris esdevé un veritable projecte de ciutat, on s’impliquen totes les estructures municipals a l’hora de mobilitzar recursos, accions i acords. 

D’altra banda, per capitalitzar l’experiència, difondre i vetllar per la consecució dels objectius estratègics es crea un Consell Assessor, format per experts de diversos camps que aportaran coneixements i experiències imprescindibles per al positiu desenvolupament dels projectes. Trobareu tota la informació referent al Consell Assessor del Pla de Barris fent clic aquí.