El Pla dels Barris de Barcelona

Esteu aquí

Objectius del Pla de Barris

El Pla de Barris pretén disminuir les desigualtats entre els barris de Barcelona, tot afavorint l’accés a la renda, als serveis, a la qualitat urbana i al benestar per a tota la ciutadania.

A través la dotació de recursos extraordinaris i la transversalitat de les actuacions el Pla es marca cinc objectius principals.

Objectius Pla de Barris (paragraphs)

Recuperar i impulsar l'activitat econòmica als barris

A través de la reactivació i impuls del comerç de proximitat, consolidant i reforçant l’activitat industrial local, activant les iniciatives d’economia social i col·laborativa, reforçant la formació professionalitzadora vinculada a polítiques o accions específiques per a la promoció de l'ocupació.

Fer front als dèficits urbanístics

Millorar l’espai públic degradat oferint nous espais públics comunitaris que siguin accessibles i que incorporin noves mirades (de gènere, infància, gent gran). Resoldre dèficits de mobilitat i/o connectivitat, millorar el sistema d’equipaments que puguin afectar en particular intensitat alguns barris de la ciutat. Fer front a la rehabilitació de blocs d’habitatges des d’una visió tècnica però també social, actuant preferentment en les comunitats més vulnerables.

Accions d'atenció i millora de les condicions de vida

Amb especial atenció a aquells que més ho necessiten (gent gran que viu sola, infants i adolescents, joves en situació d’atur, població immigrada, ...). Crear programes per fomentar hàbits saludables, millorar la convivència i cohesió entre veïns i veïnes, donar suport a la població nouvinguda, reforçar els centre educatius i enfortir la xarxa educativa no reglada, potenciar la cultura i l'esport com a eines transformadores.

Apoderar els veïns i les veïnes

Per tal d’organitzar-se i establir objectius i actuacions de millora de la vida col·lectiva al barri, tot impulsant les pràctiques d’innovació social i la co-producció de polítiques. Reforçar i potenciar l’acció comunitària.

Innovant i modificant formes de treballde l’administració pública

Generant espais de col·laboració i treball conjunt entre àrees del mateix ajuntament i entre administració i ciutadania per aconseguir una transversalitat real tant en la definició com en el desplegament de polítiques públiques.