El Pla dels Barris de Barcelona

Esteu aquí

  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/2_2.png
  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/1_2.png
  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/bcn-destacats-bon-pastor_2.png
  • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/bcn-destacats-trinitat-nova_2.png

El Pla de Barris de Barcelona

Pla de xoc amb horitzó 4 anys per revertir l'actual situació de desigualtat d'alguns àmbits de la ciutat.

El projecte del Pla de Barris té per objectiu disminuir les desigualtats entre els barris de Barcelona. Inclou un conjunt d'accions en l'àmbit social, econòmic i urbà que es duen a terme en un territori concret, amb un pressupost extraordinari, en un temps acotat (2016-2020) i amb una clara visió transversal i transformadora, per millorar la vida dels veïns i les veïnes.

El projecte ha de preveure un conjunt d'actuacions que ajudin a millorar els barris, però també ha d'integrar i potenciar el conjunt d'accions que ja s'hi estan portant a terme, i d'aquesta manera, multiplicar-ne l'efecte.

Una de les línies estratègiques del programa del pla de barris és l’apoderament veïnal entès com un dels pilars que pot contribuir a la millora dels barris, augmentant la seva resiliència i capacitat de resposta a les problemàtiques actuals i futures i contribuint, per tant, a l’enfortiment del barri com a teixit socialment actiu. La implicació del veïnatge, el teixit associatiu, els agents i els serveis del barri, són indispensables per a l’èxit del Pla de Barris. La innovació en la co-producció de polítiques públiques és, per tant, un dels objectius del mateix pla.