Colau a la presentacio de pla de barris Veure vídeo

Presentació del Pla de barris per part d'Ada Colau

Mesura de govern per implementar el Pla de barris

La clau de l'èxit de la Barcelona del futur vindrà determinada per la capacitat de combinar les dues escales: la real, que és la metropolitana, i la ciutat viscuda, que és el barri.

És una oportunitat per assajar una nova manera de treballar.

Estem parlant d’acompanyar el barri en la seva reactivació.

Amb referència al Pla de barris (Ada Colau)

Objectius

El Pla de barris, amb una dotació pressupostària de 150 milions d'euros, és un pla de xoc amb l’objectiu de revertir la situació de desigualtat de les àrees més castigades de la ciutat, aprofitant les oportunitats de cada territori.

Com s’aplicarà

Un treball transversal, que abordi des de tots els àmbits les mancances de cada territori i que creï equips que treballin amb visió de conjunt, no compartimentada, la realitat existent. Els tres àmbits estratègics d’actuació són els següents:​

Gràfica de com s'aplicarà
Gràfica de com s'aplicarà

Primers plans de barri

Se centraran els esforços en les àrees d’actuació prioritària definides en la mesura de govern: eix Besòs, muntanya-turons, Ciutat Vella i barris de la Marina.

La Trinitat NovaNou Barris

Aquest barri, sorgit durant els anys cinquanta, té la típica configuració en blocs envoltats d’espais enjardinats, i els habitatges són de dimensions reduïdes.

Besòs - Maresme Sant Martí

Situat en l'extrem de Barcelona més proper a Sant Adrià de Besòs, el barri va néixer als anys seixanta com a ciutat dormitori.

Bon Pastor - Baró de Viver Sant Andreu

Les primeres mencions del Bon Pastor són del segle XII, gràcies a l'impuls que va donar el rec Comtal a la indústria molinera i als conreus de regadiu. Baró de Viver, un dels quatre conjunts de cases barates de Barcelona, es va construir en terrenys comprats a la marquesa de Castellvell.

Coproducció veïnal

La implicació dels veïns i veïnes, així com del teixit associatiu o els agents i els serveis del barri, en la transformació de l’àmbit local és indispensable per a l’èxit del programa i ha de respondre a una nova lògica de relació que inclogui la participació, la coproducció i l’acció comunitària.

Comparteix aquest contingut