El Pla dels Barris de Barcelona

 • "La clau de l'èxit de la Barcelona del futur vindrà determinada per la capacitat de combinar les dues escales: la real, qué és la metropolitana, i la ciutat viscuda, que és el barri. "

  Ada Colau
 • La Trinitat Nova tindrà un nou Institut-Escola

  S'implementarà un nou projecte educatiu que transformi i millori els centres educatius actuals.

  http://img.youtube.com/vi/BbRBKpU8UAo/0.jpg BbRBKpU8UAo
 • Descarregueu-vos els documents del Pla dels Barris de Barcelona http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/gvejytf%20copia.jpg
 • Descobreix el Pla de Barris de Barcelona

  El pla de xoc municipal dissenyat per disminuir les desigualtats entre els barris de Barcelona.

  http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/2.png
 • Descobreix el Pla de Barris de Barcelona

  El pla de xoc municipal dissenyat per disminuir les desigualtats entre els barris de Barcelona.

  http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/1.png

09/05/2017 - 10:05h

Versió Ciutat Dansa reuneix amb èxit els talents de l'institut Puigvert i de l'Escola de Música de Sant Andreu

05/05/2017 - 03:05h

El Borsí ja és del barri

Com ho fem?

La implicació dels veïns i les veïnes, així com del teixit associatiu o els agents i els serveis del barri, en la transformació de l’àmbit local és indispensable per a l’èxit del programa i ha de respondre a una nova lògica de relació que inclogui la participació, la coproducció i l’acció comunitària.

Diagnosi compartida

El Pla de Barris s’ha realitzat amb la col·laboració de diferents agents: districtes i agents de territori, municipals i supramunicipals i entitats i veïns i veïnes. Això aporta un valor afegit a la recollida d’informació i anàlisi, ja que el procés d’elaboració s’ha fet de manera transversal i incloent les diferents visions i perspectives.

Definir les actuacions

La diagnosi compartida es crea amb les aportacions i els estudis tècnics de les àrees municipals, així com de les propostes recollides en el procés del Pla Municipal i de trobades amb entitats del barri. La diagnosi i primeres línies de treball s’han fet públiques en una presentació oberta a veïnat i entitats del barri.

Executar les actuacions

Cada barri disposarà d'una proposta específica de participació per a la futura posada en marxa del Pla de barris. La creació de grups de treball es farà en funció del pla., del calendari i de les propostes acordades. Els grups de treball tenen com a objectiu iniciar projectes i fer-ne el seguiment fins a la seva finalització o consolidació.

Seguiment de les actuacions

La qualitat essencial del Pla de barris és el treball comunitari. Es tracta d’una nova manera de plantejar la gestió de la ciutat, que s’anirà construint amb els projectes. La participació veïnal no es redueix només a la codecisió, sinó que s’amplia amb la coproducció i l’acció comunitària.

Informació

i consultes

Queixes i

suggeriments

Obertura de

dades públiques