El Pla dels Barris de Barcelona

Esteu aquí

Situació del barri Besòs - Maresme

El barri del Besòs i el Maresme va néixer com a resposta a la demanda d’habitatge derivada de l’onada immigratòria dels anys 50-60 a la ciutat, amb la construcció massiva i seriada d’immensos blocs d’habitatge que de vegades eren de promoció pública i de vegades privada, i amb un espai públic de poca o baixa qualitat. La morfologia urbana es caracteritza principalment per un teixit residencial en illa oberta de blocs aïllats de gran alçada amb algunes cases unifamiliars en renglera al polígon sud-oest del Besòs, i inclou també una àrea de sòl industrial i una altra gran àrea d’equipament d’escala metropolitana, el Fòrum.