El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Participació del veïnat

El Pla de Barris és una eina que ha de permetre disminuir les desigualtats entre els barris de la ciutat. La voluntat municipal passa per dur a terme aquest pla en totes les seves fases conjuntament amb la ciutadania potenciant les xarxes al territori.

La definició del pla de barris també es va realitzar de manera participada, a través dels següents moments:

El procés de redacció del Pla de Barris ha comptat amb un petit procés participatiu entenent que la força de la participació vindrà en el desplegament del pla. Aquest procés ha tingut tres fases que són:

  • Sessions prèvies amb entitats.
  • Punts informatius. Amb l’objectiu d’informar sobre el pla en el que s’està treballant i donar a conèixer la informació i animar a participar el dia de la sessió de debat es van crear uns punts mòbils informatius.
  • Jornada participativa. Sessió per debatre i enriquir a través d’una sessió dinamitzada les propostes inicials del pla de barris.
  • Retorn de la participació. En el marc del Consell de Barri es presenta el primer document del Pla de Barris i les incorporacions que s’havien fet al Pla, així com la constitució el Grup Impulsor.
Com ho fem?
Les taules de treball

Els grups o taules de treball són espais de participació que tenen per objecte generar propostes i accions concretes. Estan formats per entitats, veïns i veïnes i membres de l’administració pública. Els grups de treball no sempre es generen de nou si no que poden aprofitar estructures comunitàries existents.

Les accions participades

Les accions Participades són concretes i temporals i tenen per objecte definir una acció específica.

Específiques de Plans de Barri

Mostra'n més
Mostrar menys