El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Participació a la Trinitat Nova

<

 

El Grup Impulsor és qui lidera la participació del Pla de Barris. És qui vetllarà per coproduir les actuacions del Pla de Barris, qui definirà els grups de treball i les accions participades i qui farà el seguiment general del pla de barris.

El grup impulsor està format per veïnes i veïns i les següents entitats:

- Taula Oberta

- AAVV Trinitat Nova

- Associació del Comerç i les Empreses de Trinitat Nova

- Associació Ocellaires

- Taula de Joves

- Revive la Trini

- Pinzellada de Dona