El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Objectius del Pla de Barris

El Pla dels Barris de Barcelona no té un únic fi, sinó que té objectius múltiples que aspiren a transformar qüestions clau en els àmbits de l’educació, els drets socials, l’activitat econòmica i l’ecologia urbana.

Per a cadascun dels àmbits abordats (drets socials, educació, activitat econòmica i ecologia urbana) es concreten en una sèrie d’objectius específics. Aquests objectius més operatius són els següents:

Projectes educatius

Crear projectes educatius, integrals i transformadors, i donar suport a les escoles en les tasques socioeducatives complementàries.

Qualitat de la salut

Afrontar les principals desigualtats socials que causen problemes de salut, reforçant la perspectiva integral, preventiva i comunitària.

Cultura i acció comunitària

Impulsar la cultura com a eina de transformació social, vinculant-la als equipaments de proximitat, als centres educatius i a l’accés i la participació igualitària de tots els col·lectius.

Activitat econòmica

Promoure el desenvolupament local i de l’economia de proximitat, lligada a les necessitats de les persones, i fomentar-ne les oportunitats laborals.

Ecologia urbana

Fer front als dèficits urbanístics, a la baixa qualitat de l’habitatge i a la manca d’equipaments.