El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Pla de treball del Polígon del Bon Pastor

Es portaran a terme diferents mesures de dinamització industrial:

 • Incorporació d’una figura de dinamització industrial
 • Cartera de serveis i programes adaptats per empreses del polígon:
 • Accés al finançament.
 • Cerca de talent.
 • Tràmits i gestions municipals.
 • Suport en la internacionalització.
 • Àrea comercial i de màrqueting: màrqueting online, estratègia comercial.
 • Informació i assessoria en temes relacionats amb l’activitat productiva: certificacions, subvencions, licitacions, entre d’altres.
 • Serveis que impliquin connexió entre el Parc Tecnològic Barcelona Nord-Barcelona Activa i les empreses industrials: Makerspace, suport al prototipatge industrial.
 • Promoció i difusió del Pla Reempresa i/o de la possibilitat de desenvolupar col·laboracions, aliances o fusions entre empreses que hagin vist reduït el seu volum de negoci o la seva sostenibilitat, establint cooperacions entre elles perquè resultin més sostenibles a nivell econòmic i social.
 • Programes d'economia verda i circular:
  • Accions de sensibilització i formació a les empreses en relació amb aquest tipus d’economia i les mesures que podrien adoptar pel que fa a la sostenibilitat de la seva activitat.
  • Accions intensives en aquelles empreses amb més sensibilitat i interès envers l’aplicació de mesures d’eficiència energètica i d’economia circular.
  • Acompanyament empresarial a través de diversos programes específics: programa d’auditoria i eficiència energètica, programa de foment de l’economia circular i simbiosi industrial.
 • Enfortiment de la cooperació empresarial.
 • Dinamització de naus buides per millorar l’atractivitat.
 • Transversalitat de gènere: Plans d’igualtat a les empreses.

 

 • http://pladebarris.barcelona/sites/default/files/Fitxes-propostes_Bon-Pastor_Pol%C3%ADgon_0.png