El Pla dels Barris de Barcelona

Esteu aquí

Situació del barri Bon Pastor - Baró de Viver

Els barris del Bon Pastor i Baró de Viver, situats al Districte de Sant Andreu, formen part dels barris que con guren l’Eix Besòs i seran, juntament amb els barris del Besòs i el Maresme (Sant Martí) i Trinitat Nova (Nou Barris) dels primers on es desplegarà el Pla de Barris.

Per les seves característiques sociodemogrà ques i d’entorn, aquest ha estat un territori on les administracions hi han esmerçat recursos específics en múltiples ocasions. En són exemples, entre d’altres, el Pla de Desenvolupament Comunitari de Baró de Viver (vigent des del 2010 i actualment en curs) o la Llei de barris 2004, aplicada al Bon Pastor i Baró de Viver (des del 2010 i actualment en curs).