El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Participació al Besòs i al Maresme

Les accions participades

Les accions participades són concretes i temporals i tenen per objecte definir una acció específica.

 

El Grup Impulsor és qui lidera la participació del Pla de Barris. És qui vetllarà per coproduir les actuacions del Pla de Barris, qui definirà els grups de treball i les accions participades i qui farà el seguiment general del pla de barris.

El grup impulsor està format per les següents persones o entitats:

- Gregal

- Martinet Solidari

- Associació Enxarxa

- Rosalia Sánchez

- Maritza Rave

- Associació de Comerciants Xavier Nogués

- Botiguers del Besòs

- AVV el Besòs

- Jose Antonio Miranda

- AVV el Maresme

- Ass. Zona Fòrum

- UPC

- Assamblea  Joves Besòs

- Pla Comunitari

- Nuria Borrut de Pla de Barris

- Ana  Osuna