El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Política alimentària

Estratègia de mandat a partir de la declaració de Barcelona com a Capital de l’alimentació sostenible el 2021. Abordar els hàbits saludables des de l’enfoc d’una alimentació saludable, sostenible i de proximitat, amb especial atenció a la infància i adolescència. S’apostarà per la difusió dels valors de l’alimentació sostenible, ecològica i de proximitat als centres educatius del barri. Es plantejarà el treball amb els col·lectius del barri que ofereixen aliments a la població per oferir recursos i coordinació amb els serveis públics existents.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/mercat-de-la-boqueria-parades-de-fru_2.jpg