El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Millora de l’accessibilitat al barri

Instal·lar un pas a través d’escales mecàniques al Passadís de la Trinitat, que sigui reversible, en tant que una de les principals vies de comunicació d’una part del barri amb la zona d’equipaments ubicada a la Via Bàrcino (CAP, EBM, IERC i Espai Via Bàrcino). Fer reversibles les escales mecàniques ja existents al barri.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/la_trinitat_vella_sant_andreu_45_0.jpg