El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Definir i executar accions per incorporar la diversitat cultural a tots els àmbits de la vida comunitària, conjuntament amb el Servei d’Interculturalitat del Districte de Sant Andreu

a) Incorporar l’ensenyament de llengües maternes a la programació d’activitats extraescolars i fomentar el plurilingüisme com a factor d’inclusió promovent la formació en idiomes per a adults.

b) Potenciar el paper de les dones dels col·lectius d’origen divers a través del seu apoderament com a agents comunitàries.

c) Desenvolupar un projecte adreçat al sector masculí de la població d’origen divers per tal que s’incorporin a activitats comunitàries i del teixit associatiu.

d) Potenciar lideratges entre el jovent d’origen divers per formar nous actius comunitaris.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/la_trinitat_vella_sant_andreu_22_0.jpg