El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Avançar cap a la consolidació del Camí del Rec com a eix verd, cívic i esportiu

Durant el PdB anterior es va fer un procés participatiu i la redacció de l’avantprojecte i en aquest mandat es culminarà l’actuació per dotar d’espais verds i per a la pràctica esportiva, facilitant la mobilitat interna del barri i una major connexió des del metro a la zona nord. Aquest projecte estarà estretament vinculat i serà coherent amb el programa de Regeneració urbana que està desenvolupant l’IMU. Per aquest motiu, s’encarregarà des de Foment de Ciutat un document marc que relligui els diferents projectes existents i els doti de coherència i continuïtat.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/trinitat_vella_27_0.jpg