El plan de los barrios de Barcelona

Fotografies de recurs d'escoles bressol i centres escolars: aules, jocs, nens i nenes entrant, materials, patis

More emotional support at city schools

20/04/2021 - 02:04h

Neighbourhood Plan. Various specialists will start working at 81 city schools as from the next academic year.

Concilia childcare service extended to seven neighbourhoods

08/03/2021 - 11:03h

Neighbourhood Plan. This free daily service is for young children between the ages of 4 and 12, particularly single-parent families or those with no support network.

Now it’s the neighbourhood’s turn to pay in RECs

27/11/2020 - 04:11h

Neighbourhood Plan. The digital currency is a way of adding vitality to local commerce and helping money to circulate in the same territory.

Els barris de Barcelona tenen un pla

El Pla dels Barris de Barcelona es desenvolupa en un total de 16 barris distribuïts en tres eixos: Besòs, Muntanya Turons i Litoral.

Glossari

Glossari

  • Projectes motor
  • Propostes
  • Accions
  • Coproducció
Els projectes motor són aquells que, per la seva dimensió i transversalitat, són capaços de travessar i fer confluir la majoria dels àmbits d'intervenció del Pla de Barris: drets socials, educació, activitat econòmica i ecologia urbana. Els projectes motor són projectes temàtics que vertebren i articulen totes les propostes i accions entorn a un eix conductor del propi barri.
Les propostes són les eines emprades per assolir els objectius. Les propostes dels Plans de Barris es desplegaran de forma comunitària al llarg dels propers anys. Comportaran l'execució, generalment, de més d'una acció en el territori.
Les propostes dels Plans de Barris contemplen accions que constitueixen el full de ruta a seguir en cada Pla. Tanmateix, cal entendre que el desplegament de les accions és un procés viu, de manera que es poden redefinir i en poden aparèixer de noves al llarg del temps.
Una de les línies estratègiques del Pla de Barris és l'apoderament veïnal com un dels elements que pot contribuir a la millora dels barris i la reducció de les desigualtats. La implicació dels veïns i les veïnes, així com del teixit associatiu o els agents i serveis del territori, és indispensable per a l'èxit del programa i ha de respondre a una nova lògica relacional que inclogui la participació i la coproducció.