El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Participació a la Trinitat Nova

 

El Grup Impulsor és qui lidera la participació del Pla de Barris. És qui vetllarà per coproduir les actuacions del Pla de Barris, qui definirà els grups de treball i les accions participades i qui farà el seguiment general del pla de barris.

El grup impulsor està format per veïnes i veïns i les següents entitats:

- Taula Oberta

- AAVV Trinitat Nova

- Associació del Comerç i les Empreses de Trinitat Nova

- Associació Ocellaires

- Taula de Joves

- Revive la Trini

- Pinzellada de Dona