El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Suport a entitats

Un dels objectius del Pla de barris és l’enfortiment del teixit associatiu. Per aquest motiu, a través de la col·laboració entre Foment de Ciutat, el Departament d’Associacionisme i Iniciatives ciutadanes i Torre Jussana – Centre de Serveis a les Associacions, s’ha creat un programa de suport i acompanyament integral a les associacions per a la millora del seu funcionament i l’impacte de la seva acció col·lectiva.

Aquest programa ofereix un acompanyament personalitzat i dissenyat conjuntament amb les entitats a partir del coneixement acurat de les seves necessitats, tenint en compte la realitat del moment i les seves capacitats i els seus recursos.

Durant aquests anys s’ha acompanyat 31 entitats en aquest programa.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/suport_entitats_01_0.jpg
  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/suport_entitats_02.jpg