El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Projecte formatiu i pràctiques laborals en jardineria urbana

L’objectiu és donar resposta a un dels col·lectius amb més dificultats per reincorporar-se al mercat de treball, el de persones en situació d’atur de llarga durada, especialment aquelles que treballaven al sector de la construcció i sense estudis. Es proposa el projecte de formació i pràctiques en l’àmbit de la jardineria urbana per facilitar una reorientació professional cap a un sector amb millors perspectives d’inserció que la construcció.

El programa de formació preveu mòduls de competències professionalitzadores i transversals. Les competències professionalitzadores s’adquiriran en algun dels següents àmbits ( s’hauran de proposar ens 2 CP) :

  • Activitats auxiliars en floristeria (390 hores en total, 80 de pràctiques).
  • Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (330 hores en total, 80 de pràctiques).

Cada àmbit coincideix amb un Certificat de Professionalitat de nivell 1. D’aquesta manera s’assegura la possibilitat d’accedir al curs per a aquelles persones que comptin amb estudis primaris i, la seva superació, els proporcionarà un títol. A més, aquest títol també els permetrà l’accés a un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família.