El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Projecte d'assistència psicològica i psicoeducacional a persones en situació d'emergència habitacional (Sísifo)

Aquest projecte té com a objectiu dotar d’eines de benestar emocional aquelles famílies que es troben en una situació de patiment per problemes d’exclusió residencial. Es du a terme una atenció grupal continuada a les famílies per treballar aspectes de ventilació emocional i conceptes com la resiliència i l’apoderament per fer front al desnonament i, si escau, s’articula una intervenció d’emergència en el moment del llançament.

Entre els mesos de maig i novembre de 2018 s’ha atès 65 famílies.