El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Projecte "Cruïna TV"

Programa de formació i inserció laboral en què, a banda d’aprendre tècniques de cuina, els joves també treballen la creació de videocurrículums, així com la millora de competències transversals: expressió oral i corporal, actitud en entrevistes de feina, creativitat, etc. El projecte, beneficiat amb una de les línies de subvenció del programa “Impulsem el que fas”, de Barcelona Activa, el desenvolupen de manera conjunta l’Associació Cultural El Parlante i el Centre Cruïlla. En el conjunt del projecte van participar 21 joves. L’any 2019 se’n desenvolupa una nova edició.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/8M8A8968.jpg
  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/8M8A8852.jpg
  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/8M8A8983.jpg
  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/11_5%20CRU%C3%8FNA%20TV_1.png