El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Estudi de l’espai públic amb perspectiva de gènere i incorporació d’aquesta mirada a les noves actuacions urbanístiques

La violència vers les dones és un problema públic de gran envergadura que requereix l’impuls d’accions de prevenció i que fa necessari continuar desplegant actuacions de sensibilització, especialment adreçades a la població jove, per potenciar el treball en xarxa i comunitari. L’àmbit educatiu i del lleure han d’esdevenir escenaris clau per al desenvolupament d’accions que abordin la coeducació i la visibilització de la diversitat sexual i de gènere com un riquesa i un valor. A més, en línia amb el que determina la mesura de govern “Urbanisme amb perspectiva de gènere”, es proposa implementar criteris i mecanismes de gènere en les actuacions urbanístiques que es duguin a terme, a partir de l’anàlisi del territori mitjançant marxes exploratòries amb perspectiva de gènere.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/plaza.png