El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

ElMeuBus a Torre Baró

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de mobilitat dels veïns i veïnes del barri i de fer possible la connexió mitjançant transport públic entre la part alta de Torre Baró (sector 3) i la part baixa, on es concentra l’oferta de serveis, equipaments i altres transports, es posa en marxa el servei de transport a demanda ElMeuBus. El servei de bus a demanda funciona en base a les sol·licituds de desplaçament rebudes amb antelació, ja sigui mitjançant l’aplicació o una trucada telefònica, i adapta el seu recorregut per fer-lo de la manera més curta possible i connectar les parades on els usuaris volen pujar i baixar del bus. En les dues primeres setmanes de servei (entre els dies 21 de gener i el 6 de febrer del 2019) s’han transportat 1.394 persones en 1.081 serveis.

Dos mesos després de la seva posada en marxa hi ha 434 persones usuàries registrades i una mitjana de validacions de 125 en dia feiner, 80 en dissabte i 48 en feiner.

Import: 1.265.144 € (aquest import és el resultat de sumar l’explotació del servei durant dos anys i les obres de millora a l’espai públic)

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/bus-a-demanda-6-760x428_0.jpg
  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/17_2%20EL%20MEU%20BUS_0.jpg
  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/BUS%20A%20DEMANDA%202.jpg
  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/bus-a-demanda-1-760x428.jpg