El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Definició i elaboració d’un Pla director per a la transformació urbana a Vallbona

Cal impulsar la implicació veïnal en l’elaboració d’un Pla director per a la transformació urbana a Vallbona, concretament a l’àmbit comprès entre la Granja del Ritz, els entorns del Rec Comtal, la zona agrícola i la llera del riu Besòs, que englobi les actuacions que altres agents de caire supramunicipal (el Consorci del Besòs, entre d’altres) duen a terme en aquest sector. Aquest Pla director hauria de permetre definir l’abast de les actuacions que cal dur a terme, els usos d’aquests espais i els equipaments que se’n derivin. També cal avançar en la redacció dels projectes constructius.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/vallbona.png