El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Adequació d’espais actualment en desús per al desenvolupament d’activitats comunitàries

Atesa l’existència d’espais actualment buits i sense un ús definit, es proposa modificar-ne la situació de provisionalitat i millorar-los, amb la voluntat de dignificar-los i possibilitar-ne la transformació cap a espais per a l’ús comunitari (espais de joc, de lleure, d’estada, etc.).

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/paisaje.png