El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Noves xarxes de comunitats veïnals de la zona nova

La Trinitat Nova és un barri que està immers en una remodelació urbanística des de fa més de deu anys. La nova configuració del barri ha generat noves comunitats veïnals sense vincles previs i amb certs moments de conflicte. Per donar resposta a aquesta situació s’ha dut a terme un suport als darrers 38 reallotjaments, treballant aspectes com la cohesió i el sentiment de pertinença a les noves comunitats, la donada d’alta als subministres, l’organització de les reunions veïnals, o la constitució formal de la mateixa comunitat de veïns i veïnes. En una segona fase, un cop les famílies ja s’han instal·lat als nous habitatges, s’ha treballat la inclusió comunitària de la diversitat cultural, especialment d’aquelles famílies que presentaven algunes disfuncions en els habitatges anteriors; la incorporació de nous adjudicataris als habitatges buits; la concreció i aplicació dels acords de convivència; la participació comunitària del veïnat de la zona; el relat de memòria històrica comunitària, o el dol dels habitatges anteriors en cas d’enderroc. Aquest procés ha donat com a resultat la creació d’una xarxa de presidents i presidentes de l’àmbit de remodelació de la Trinitat Nova, amb l’objectiu de treballar conjuntament diferents temàtiques relacionades amb la comunitat de veïns i servir com a eina de suport per a totes les escales.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/15_1%20XARXES%20COMUNITATS_0.jpg