El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Servei itinerant d’orientació i suport laboral

Servei itinerant d’orientació i suport laboral, altrament anomenat TUC - TUC, als barris de la Verneda i la Pau, la Trinitat Nova, Zona Nord, Sant Genís dels Agudells i la Teixonera amb un doble objectiu: d’una banda, apropar els serveis d’orientació, recerca de feina i millora professional de la ciutat als veïns i veïnes en situació d’atur o precarietat laboral dels barris assignats i, de l’altra, oferir un acompanyament individual que s’ajusti a les potencialitats i necessitats de cada persona a fi de facilitar-ne una inserció laboral de qualitat. El projecte es porta a terme a peu de carrer, a la via pública, en espais amb afluència de gent (mercats, escoles, centres cívics, etc.) per tal d’oferir una primera atenció i informació; tanmateix, també disposa d’espais tancats per atendre les persones en un entorn més confortable.

 

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/servei_itinerant_la_teixonera_0.jpg