El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Nous usos comunitaris a l'entorn de Can Soler

La millora dels entorns de Can Soler és un dels projectes motor d’aquest Pla de barris. Ha tingut un procés participatiu (juliol-novembre del 2017) per decidir els usos i les activitats del nou espai amb les entitats, les associacions, els veïns i veïnes del barri i els agents de l’administració implicats. El gener del 2018 es va fer la presentació de l’avantprojecte definitiu i, el maig, el projecte executiu definitiu.

L’actuació proposa desenvolupar nous usos comunitaris a l’entorn de la Masia de Can Soler per a la dinamització del barri. L’àmbit d’actuació té una superfície aproximada de 6,05 hectàrees. L’objecte de l’actuació és la creació de nous espais esportius, espais per a l’oci i el lleure, la millora dels recorreguts i accessos viaris, la creació d’un dipòsit per a les aigües d’escorrentia i la millora en general de l’entorn de Can Soler.

S’ha col·laborat en la creació del Centre de Natura Can Soler, inaugurat el 19 d’octubre del 2018 amb diverses activitats mediambientals i culturals dirigides a les escoles i el veïnat.

Les obres de la primera fase de reurbanització i millora dels entorns de la masia Can Soler començaran el juliol de 2019.