El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Vinculació a comunitats culturals diverses

L’elaboració i execució d’un Pla de convivència a la plaça de les Roquetes, impulsat des del Pla de Barris, ha detectat una falta de representació de diversos col·lectius als espais comunitaris del barri, tot i tenir una xarxa veïnal i associativa consolidada i arrelada. Aquesta falta de representació dificulta de manera significativa la creació de vincles amb els col·lectius de comunitats d’origen cultural divers, alhora que situa aquests col·lectius en una situació de vulnerabilitat, ja que no poden accedir fàcilment a la xarxa veïnal. A partir d’aquest diagnòstic es planteja la creació de diverses actuacions per poder aprofundir en la creació i l’enfortiment d’aquest vincle, un treball que ofereix continuïtat a la feina duta a terme en el marc del Pla de convivència. Durant els anys 2018-19 s’han establert els primers vincles amb la comunitat d’Hondures, i al llarg del 2019 es preveu ampliar la xarxa de relacions entre altres cultures.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/6_2%20COMUNITATS%20CULTURALS%20DIVERSES.jpg