El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Pacificació de l’espai públic entre els equipaments de l’Espai Via Favència i la Biblioteca Les Roquetes

El nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Barcelona aposta per reduir la contaminació de la ciutat ocasionada pels vehicles privats, per millorar la xarxa de transport públic i per configurar una mobilitat còmoda per al vianant. A més, el districte de Nou Barris està a punt de redactar el seu Pla de Mobilitat, que ha de donar resposta a les necessitats territorials duent a terme una sèrie de remodelacions concretes. En aquest sentit, el Pla de Barris dona suport a l’execució d’intervencions a quatre vials principals de les Roquetes i també es planteja adequar alguns espais que col·laborin a fer més amable i familiar l’espai públic disponible.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/BIBLIOTECA%20DE%20ROQUETES%2005_0.jpg