El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Millores al pati de l’Institut Escola Turó de Roquetes

Des del barri de les Roquetes es proposa redissenyar el pati de primària de l’IE Turó de Roquetes, amb el doble objectiu d’enfortir la comunitat educativa i d’incorporar millores en els usos del pati actual. Actualment el pati és un espai de pavimentació dura, sense ombres ni espais de joc definits. Per donar resposta a aquesta necessitat, el Pla de barris engega un procés de cocreació en què s’implica tota la comunitat educativa per tal de donar resposta al repte.

El projecte es desenvolupa en diverses fases: conèixer el pati, dissenyar-lo i construir-lo. Per dur a terme el projecte s’ha generat una comissió de treball dins el centre, que es reuneix quinzenalment per coordinar i concretar el procés en cada fase. Les aules han triat noms de jocs del pati, i s’ha pogut treballar el projecte des de les diverses assignatures curriculars: a matemàtiques, per exemple, s’ha après les unitats de mesura per conèixer com és el pati actual.

D’altra banda, s’ha aprofitat aquest procés per realitzar unes obres de nivell més tècnic, que han resolt qüestions d’accessibilitat i pavimentació.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/7_5%20ESCOLA%20TURO%20DE%20ROQUETES_0.jpg