El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Millora de l'espai públic de la Via Trajana per a nous usos comunitaris

La Via Trajana és una de les àrees amb més aïllament urbà i social tant del barri de la Verneda i la Pau com de la ciutat. Això es deu a la gran quantitat d’infraestructures que travessen l’espai, com ara els polígons i les vies fèrries. Des del Pla de barris s’impulsa una intervenció integral en aquest entorn per connectar-lo amb la resta del veïnat i generar, així, un nou espai més amable i social.

Amb l’objectiu de comptar amb les aportacions del veïnat de Via Trajana, com també dels professionals d’equipaments i serveis que intervenen en aquesta zona, es va realitzar una sèrie de sessions participatives al llarg del 2017 per tal de tractar la remodelació de la zona.

El nou projecte de la Via Trajana inclou la transformació de l’espai en un eix cívic, la creació de nous usos socials i comunitaris —com ara espais socioeducatius de petanca i horts urbans—, l’ordenació del transport públic i el privat, l’optimització de l’accessibilitat i l’eliminació de barreres arquitectòniques, així com la implantació d’un carril de serveis. També s’ampliarà l’espai públic i el verd urbà, i es millorarà l’enllumenat de la vorera Besòs i els elements de mobiliari urbà.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/viatrajana.png
  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/viatrajana2.png
  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/viatrajana3.png