El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Estudi i detecció a la ciutat de Barcelona d’àmbits de vulnerabilitat residencial

Estudi amb la finalitat de conèixer i de detectar aquells barris amb una major situació de vulnerabilitat residencial, per tal de poder realitzar les actuacions que s’estimin necessàries i fer un seguiment de la seva evolució.

L’estudi realitza un sistema de indicadors georeferenciats, basats en les dades de pròpies de l’ajuntament, que permeten conèixer les característiques sociodemogràfiques, socioeconòmiques i de l’espai urbà i residencial, dels diferents barris i sectors. Per tal d’establir una mesura de diferenciació relativa al grau de vulnerabilitat residencial d’uns barris respecte d’altres, per tal de cercar mesures d’actuació de requilibri entre ells.