El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Projecte "Apoderar-se a la Trinitat Vella"

Aquesta acció s'ha definit conjuntament entre l’Agència de Salut Pública de Barcelona, Barcelona Activa i Foment de Ciutat. A partir de les diagnosis i exploracions al territori, es veu necessari atendre un perfil de dones del barri a l'atur i que per raons de salut mental (depressió, baixa autoestima, etc.) han deixat de buscar feina i no estan vinculades a cap servei.

S'inspira en el projecte "Fem Salut Fem Barri" dins del programa “Barcelona Salut als Barris”, a la Verneda i la Pau, i finançat pel Pla de Barris. Es tracta d’una intervenció comunitària de promoció de la salut que combina píndoles del benestar amb accions de retorn a la comunitat, arrel de la qual s’ha obert el desig de moltes persones de re-vincular-se al mercat de treball. És així com estem observant derivacions del “Fem Salut Fem Barri” a projectes ocupacionals del Pla de Barris.  

Arrel d’aquesta experiència d’èxit es decideix apostar per un projecte pre-ocupacional per a persones de la Trinitat Vella que treballi des d’una òptica individual, grupal i comunitària, aspectes per millorar el benestar de les persones a fi de generar desig de vincular-se al món laboral. És des d’aquesta visió holística de les dinàmiques d’atur com pensem que podem tenir més impacte en aquest col·lectiu. Aquest enfoc lliga també amb les recomanacions del document “Intervencions per a la millora del benestar emocional de les persones en atur” (Ajuntament de Barcelona, Gener del 2018).

L’objectiu general d’aquest projecte és doble, d’una banda activar el desig de treballar en persones del barri de la Trinitat Vella i d’una altra, aconseguir que persones del barri que no estaven vinculades a recursos ocupacionals es vinculin al dispositiu de Treball als Barris de Barcelona Activa a la Trinitat Vella.