El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Metzineres, entorn d'aixopluc per a dones sobrevivint a violències

Aquesta acció s'emmarca en la convocatòria anual de subvencions per activació econòmica , dins la modalitat 4: Ocupació als territoris: dirigida a projectes per impulsar l'ocupació, intervenint sobre col·lectius especialment vulnerables, per incrementar la seva ocupabilitat i superar situacions de subocupació i 'pobresa laboral'.

L'acció consisteix en un projecte productiu, innovador, flexible i sostenible, dirigit a donar opcions laborals estables a dones amb trajectòria de consum de drogues sobrevivint a violències; que s'adapti a les seves necessitats, expectatives i inquietuds; de manera flexible, creativa, partint de la confiança i l'apoderament. A partir de les noves tecnologies i el treball comunitari es donarà sortida comercial als productes i serveis aportats per part de les dones participants de Metzineres.

Objectius específics:

1. Dotar d'eines formatives i possibilitats laborals, flexibles i sostenibles que facilitin proce`ssos de recuperació i autonomia i s'adaptin a les necessitats i interessos de les dones de Metzineres
2. A partir d'una plataforma digital , crear un sistema d'articulació de xarxes, donacions, subhastes i ventes per donar sortida als productes i serveis oferits per Metzineres, i així fer sostenible les diferents etapes del projecte, des dels programes a la producció. Es pren com exemple la iniciativa www.empowermentplan.org/, però en aquest cas, s'oferiran peces originals i serveis realitzats per les dones participants dels diferents entorns d'aixopluc; així com altres productes de marxandatge dirigits a reduir l'estiga i discriminació que recau sobre les DUDSV.
3. Desenvolupar una estratègia de marketing que incorpori en el seu disseny la participació de les dones i incideixi a través dels seus missatges en estratègies de reducció de danys i lluita contra la discriminació i l'estigma.
4. Lluitar l'estigma i la discriminació que recau sobre dones que usen drogues sobrevivint a violències, a partir del d'un model productiu sostenible que entri en les xarxes consolidades d'economia solidaria, i que conti amb la participació plena de les DUDSV en totes les seves fases de disseny , producció i venta de productes
5. Crear aliances dirigides a potenciar l'intercanvi d'experiències, pràctiques i coneixements que contribueixin a dotar d'eines per impulsar iniciatives productives solidaries i xarxes de suport mutu que facilitin els processos d'integració de les dones al projecte productiu, potenciant les seves necessitat, interessos i expectatives.
6. Impulsar actuacions i participar d'iniciatives comunitàries dirigides a potenciar els vincles veïnals i la convivència, en especial als barris Trinitat Vella i el Raval, entrant a formar part de les entitats que dinamitzen el barri i donar difusió al projecte, de cara a la consolidació d'aliances.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/metzineres01_0.png