El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Impuls al desplegament del projecte de l’IE Rec Comtal

a) Millora física de l’equipament per a l’adaptació de l’espai al funcionament del centre educatiu.

b) Perfils professionals per donar suport a l’equip educatiu. En coordinació amb el CEB i l’IMSS es reforçaran les figures psicosocials existents per contribuir a l’èxit de l’IERC, comptant amb la complicitat de la direcció dels centres.

c) Suport al projecte educatiu centrat en la ciència i la robòtica. L’especialització del centre educatiu en STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques), impulsada per l’equip directiu, el CEB i el CRP, tindrà el recolzament del Pla de Barris i la seva plasmació en la promoció de pràctiques artístiques vinculades a la ciència i la tecnologia (mapping, sensors en els cossos, espectacles 3D, etc).

d) Acompanyament a la creació i consolidació de la nova AFA IE Rec Comtal. El suport a les activitats extraescolars i a l’autoorganització de les famílies es reforçarà per aconseguir una major autonomia de l’entitat.

e) Projecte de lectoescriptura. S’explorarà la col·laboració amb la Biblioteca per dissenyar una estratègia d’acompanyament a l’IE Rec Comtal que fomenti la lectura, millori la comprensió lectora i les habilitats escriptores de l’alumnat.

f) Potenciar l'educació no formal entre infants i joves. Consolidar una oferta complerta d’activitats extraescolars (música, llengües, esports, etc.) que contribueixi a desenvolupar el projecte educatiu de barri.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/ninos-del-casal-baobab-estan-sentados_0.jpg