El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Els nostres cossos, les nostres danses

Aquest acció es planteja com un punt de partida per generar un projecte integral que doni lloc a diversitat d'accions educatives des d'una perspectiva intercultural i de gènere.  Així, la Xarxa Jove de Trinitat Vella, conformada per diferents serveis del territori, a partir de la demanda concreta d'un grup de joves de participar en un taller de dansa "twerk", es proposen iniciar una acció que doni cobertura a aquesta demanda consolidant un primer grups que doni lloc a altres accions de lleure i educació. Aquesta primera acció ofereix un taller de dansa "twerk" on es treballaran diferents aspectes sobre la concepció del cos a la nostra societat en clau de gènere.