El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Programa d’orientació pre-laboral

Es tracta d'un programa per treballar les competències pre-laborals de les persones en situació d’atur de Trinitat Nova. Compta amb 20 places durant un any i té com a objectiu realitzar accions integrades que contemplin espais i mesures de suport a l’empoderament individual o col·lectiu enfocades a la recerca activa de feina, per a la posterior participació en mesures ocupacionals de Barcelona Activa i/o d’altres existents adequades a les necessitats identificades. Les persones destinatàries ocuparan aquestes places durant el temps necessari per adquirir les competències mínimes per a la posterior participació en mesures ocupacionals de Barcelona Activa i/o d’altres existents adequades a les necessitats identificades. Un cop adquirides aquestes competències, la persona serà donada de baixa del programa i derivada a altres accions ocupacionals, i la plaça podrà ser ocupada per una altra persona. S’espera que durant l’any puguin passar al voltant d’unes 40-50 persones.