El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Estudi d'usos a la Casa de l'Aigua

Redacció d’un estudi per valorar la viabilitat econòmica de l’equipament “Casa de l’Aigua” segons usos i projecte concret.