El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Activació de locals buits

D’altra banda, s’ha realitzat un cens de locals buits per tal de promoure-hi activitat econòmica. El document incorpora les característiques de cada local (titularitat, cadastre, superfície, plànols, etc.) i una estimació econòmica del que suposaria l’habilitació. Durant el 2019 s’incorpora una modalitat específica a la subvenció “Impulsem el que Fas”, de Barcelona Activa, per tal de fer una crida a la instal·lació de negocis i projectes en aquests espais, amb ajuts per al lloguer.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/locals-Buits_0.jpg