El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Projecte de promotors/es escolars

Suport al programa del CEB per facilitar a les escoles la figura d'una persona que acompanyi a l'alumnat de famílies gitanes.

Actualment, la promotora de la Marina realitza la seva intervenció amb l'objectiu primordial de formar i promocionar a nivell educatiu i social de l'alumnat gitano del barri.

Es treballa aquest objectiu des de diferents àmbits d'actuació.

  • alumnat
  • professorat
  • famílies
  • entorn Educatiu