El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Projecte “Prometeus”: suport d’accés a la universitat

L’alumnat de batxillerat d'aquest barri, per motius econòmics, lingüístics, d’expectativa educativa i d’imaginari, accedeix a la universitat de forma minoritària. El projecte “Prometeus” incentiva, motiva, acompanya i tutoritza a joves del barri per tal d’accedir a la universitat, des de les seves capacitats, possibilitats i desitjos, superant estigmes, prejudicis i obstacles vinculats a l’origen i la condició social.

El treball se sosté en la línia de promoure la gratuïtat dels graus universitaris mitjançant premis, beques-salari, i en l’acompanyament i tutorització de l’alumnat des de l’institut fins a la finalització de la universitat. El projecte és una aposta compartida entre l’administració local i educativa, la iniciativa privada, els centres educatius de secundària públics del barrii l’àmbit universitari.

Al Raval, el darrer any Prometeus ha estat una realitat per a més de 40 joves, 27 noies i 13 nois del Raval de diversos contextos culturals (origen bengalí, marroquí, filipina, argentina, pakistanesa, espanyola, romanesa o xinesa) dels quals el 95% han assolit el curs universitari complet.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/6_3%20PROMETEUS_0.jpg