El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Prevenció del consum del Shabú a la comunitat filipina

Amb aquesta mateixa perspectiva intercultural, es recull la preocupació creixent que expressen en els darrers anys diferents entitats del teixit associatiu filipí i diferents actors locals i de l’administració, pel consum de shabú en la comunitat filipina, i es realitza una recerca sobre aquesta problemàtica. S’impulsen accions formatives per a professionals sanitaris i socials sobre aquesta temàtica, i s’elabora una estratègia d’abordatge comunitari que contribueix a la prevenció en la població adulta consumidora i les seves famílies; s’elaboren, conjuntament amb la comunitat filipina, uns materials pedagògics adaptats culturalment, que informen sobre l’adicció, les causes i conseqüències del consum, i orientacions al tractament. Tot el procés es treballa conjuntament amb una entitat referent en interculturalitat, CEAi, i una entitat sanitària de la comunitat filipina, EAMISS.