El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Potenciació del treball sobre salut sexual i reproductiva

Fruit de la diagnosi compartida en els dos processos de salut comunitària, emergeixen com a necessitats prioritàries l’abordatge de la salut sexual reproductiva i afectiva, especialment en la població jove, i la reducció de la prevalença de les infeccions de transmissió sexual en població jove i adulta.

El Pla de Barris està fent un treball conjunt amb l’estratègia compartida de salut sexual de Barcelona, i impulsa un model de promoció de la salut sexual des d’un enfocament de drets, centrat en el benestar de les persones, que cerca analitzar i transformar l’estructura social i les dinàmiques socials que generen les desigualtats que dificulten l’exercici d’aquests drets. S’ha engegat una experiència pilot en la formació a professionals sanitaris i socials d’entitats i serveis, incorporant un acompanyament expert, perquè els professionals formats duguin a terme accions de sensibilització amb el col·lectiu amb el qual treballen. En paral·lel, s’està treballant les especificitats en relació amb l’abordatge de les infeccions de transmissió sexual.