El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Plaça de Sant Miquel: reurbanització per ampliar-ne els usos

Aquest projecte parteix d’una reclamació històrica del veïnat de recuperar la plaça per a usos veïnals envers els d’aparcament i circulació rodada que la caracteritzava. Després de diversos consells de barri participatius i de catalitzar treball de diversos col·lectiu del barri s’ha fet un treball d’elaboració d’un projecte que resolgués la alta complexitat de l’entorn cercant consensos en tots els agents implicats, tant públics com veïnals i privats.

S’ha realitzat una prova pilot des de juny 2018 amb l’objectiu de posar les persones al centre i reduir els vehicles rodats prohibint l’aparcament al centre de la plaça i reubicant la càrrega i descàrrega i aparcament de mobilitat. S’ha aconseguit dotar d’una nova vida peatonal i de caire veïnal desbordant els jocs infantils i creant zones d’estada i activitats al centre de la plaça. Tots aquests aspectes queden recollits al projecte i l’obra que s’inicia el mes d’abril amb la que es guanya tota una plaça en clau de ciutat jugable amb jocs infantils i juvenils innovadors i espais d’estada intergeneracional amb nova plantació d’arbrat i zones de paviment tou. Donat el caràcter històric de la zona es renova tot el paviment de la plaça i es milloren serveis com clavegueram o il·luminació.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/miquel1.png
  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/miquel2.png
  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/miquel3.png
  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/miquel4.png
  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/miqueil5.png
  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/miquel6.png
  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/miquel7.png