El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Nous jardins de les Voltes d'en Cirés

Aquest espai públic de mida considerable presenta una diagnosi d’infrautilització i tendència a concentrar molts usos no desitjats degut, entre altres factors, al disseny del mateix espai. S’ha fet un procés de participació específic amb els infants del casal infantil, la gent gran de la residència i el veïnat en general.

El resultat és que s’han marcat les pautes dels nous jardins, s’ha prioritzat els espais oberts sense racons, amb circulacions clares, s’ha renovat i millorat la il·luminació, s’han fet nous jocs infantils i juvenils, i s´han creat nous usos d'espais com la nova zona de petanca al costat del centre de dia de la gent gran.

Aquest nou espai públic, inaugurat el 4 de març, està emmarcat en una mirada de millora global de l’àmbit que recull altres actuacions com les dinamitzacions socioculturals de l'espai, la millora de la façana del casal infantil per crear una porta d’accés a les famílies i infants des dels jardins o la reurbanització dels carrers Est, Arc del Teatre i Guàrdia.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/remodelacio_voltes_en_cires_0.jpg