El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Enfortiment Xarxes: Reforç AMPAS i AFAS

Servei de suport a entitats que té per objecte fer un acompanyament a una o vàries AMPES/AFAS de l'àmbit Raval Sud i Gòtic Sud. La idea és treballar de manera personalitzada per reforçar el paper i rol de les AMPES/AFAS segons el seu moment actual, fent especial atenció a les més afeblides.