El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Baixos de protecció oficial

La compra pública de locals en planta baixa s’ha realitzat per reforçar la línia de treball compartida amb el Pla de desenvolupament econòmic de Ciutat Vella de foment de la diversificació de l’activitat econòmica en planta baixa desplegant la figura dels BPO (Baixos de Protecció Oficial). Aquesta nova figura és una eina per garantir i preservar la diversitat i pluralitat d’activitat econòmica desitjable al teixit urbà. Mitjançant concurs s’ha atorgat els locals a les iniciatives que millor encaixen en els criteris marcats, amb un lloguer per sota del preu de mercat. Iniciatives de comerç de proximitat, productes reciclats o iniciatives d’arquitectura social són algunes de les activitats que han esdevingut una realitat en el marc d’aquest programa. Per tal d’ampliar el nombre de locals disponibles per a BPO s’ha dissenyat un procediment administratiu de compra pública amb un pressupost d’1,4 milions d’euros mitjançant concurs amb uns criteris de preus per zones i carrers en què els propietaris privats opten a vendre el seu local. Aquesta actuació contempla, a més de la compra, la rehabilitació en cas necessari del local.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/SANT%20RAMON%201%20%281%29_0.jpg
  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/SANT%20PERE%20MITJ%C3%80%2065%20%2811%29.jpg
  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/SANT%20RAMON%206%20LOCAL%201%20%281%29.jpg
  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/ROBADORS%2035-37%20%281%29.jpg