El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Programa de suport a l’associacionisme al Carmel i Can Baró

Aquesta acció té l’objectiu de reforçar la xarxa comunitària del barris del Carmel i Can Baró amb l’impuls de les seves entitats de referència.

S’impulsarà a partir de tres actuacions: l’elaboració d’un programa de suport específic per al teixit associatiu existent; la promoció de l’associacionisme entre col·lectius no organitzats, i l’acompanyament en el desenvolupament de la festa major d’ambdós barris com a esdeveniment central del seu moviment associatiu.

 

  • https://pladebarris.barcelona/sites/default/files/membres-duna-associacio-de-gent-gran_0.jpg